Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy informacji związanej z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, z seksualnym wykorzystaniem dzieci, pornografią dziecięcą, nagabywaniem dzieci do celów seksualnych wybierz ten Formularz →

 

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Przesyłając niniejszy formularz, jako osoba dokonująca zgłoszenia składasz oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych dalej: „DSA”).


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa.

Cele przetwarzania to przyjęcie zgłoszenia w usłudze hostingu informacji dotyczącego nielegalnych treści, lub treści sprzecznej z warunkami świadczenia usługi, rozpatrzenie zgłoszenia oraz poinformowanie o podjętej przez TIME S.A. decyzji dotyczącej treści wskazanej w zgłoszeniu, jak również rozpoznanie odwołania się od podjętej przez Time S.A. decyzji.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

- przepis prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 16 Aktu o usługach cyfrowych lub

- niezbędność w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś poprzez akceptację Regulaminu korzystania z aplikacji i serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A lub  Regulaminu Serwisu vivelo.pl tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy treści, które są sprzeczne z warunkami świadczenia usług.

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz organy administracji publicznej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich usunięcia i inne prawa, o których mowa w szczegółowych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych TUTAJ